ZŠ a MŠ Lično

Charakteristika školy


Školství - základní a mateřská škola

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou vznikla dne 1.1.2003. Tvoří ji čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Zřizovatel

Zřizovatelem organizace je Obec Lično. Škola jako příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky, které slouží  k  zajištění provozu obou budov. Zastupitelstvo obce včetně starosty  mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace.

Základní škola

Je trojtřídní, s 1. - 5. ročníkem I. stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků.  Do školy docházejí a dojíždějí děti z Lična a spádových obcí Ostašovice a Radostovice i žáčci jiných obcí podle zájmu. Ve škole funguje školní družina s kapacitou 25 dětí. 

PC učebna s 8 pracovišti je využívána jednak pro výuku informatiky, tak i v rámci aktivit ŠD.

Škola zajišťuje v rámci inkluze vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, funkci ŠMP vykonává speciální pedagog.  Podle potřeby zde pracují asistenti pedagoga jak v ZŠ, tak i v MŠ.

Mateřská škola

Je naplněná na 100% (kapacita je 24 + 4 dětí). Zpravidla všichni budoucí prvňáčci přecházejí ze školky do místní základní školy. Provozní doba: 6:15 - 15:45 hod.

Děti z MŠ, ZŠ a zaměstnanci mají zajištěno stravování ve školní jídelně s celkovou kapacitou 90 strávníků. Na tělesnou výchovu chodí děti do místní sokolovny, využívají venkovní hřiště TJ Sokol Lično a k relaxaci školní dvůr s  tělovýchovnými rekreačními prvky, pískovištěm,  pergolou  a malým zahradním domkem.

Činnost naší málotřídní venkovské školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve kterém žijeme. Pořádanými akcemi udržujeme staré zvyky a současně reagujeme na současné dění.Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a  k lidem, s nimiž se setkávají, žijí a pracují. Pozornost věnujeme taktéž dění v rámci kraje, České republiky a Evropské unie. Škola je zapojena do Recyklohraní, věnujeme se sběru a třídění odpadů, rozvoji EVVO a pěstování kladného vztahu ke sportu.

V rámci projektu Ovoce do škol učíme žáky zařazovat do zdravého jídelníčku ovoce a zeleninu.

V současné době (od 1.7.2023) je ZŠ a MŠ zapojena do projektu OP JAK se zaměřením na Inovativní vzdělávání. V rámci předepsaných šablon zde pracují 2 školní asistenti.

Významným partnerem školy jsou rodiče.

Spolupráce s nimi probíhá prostřednictvím rodičovských schůzek v průměru 3 x ročně. Pedagogové umožňují  rodičům individuální konzultace v předem dohodnutém čase a  je též nabízena možná spolupráce prostřednictvím mailování, informace mohou získávat taktéž prostřednictvím webových stránek a facebooku. 

Rodiče a další zájemci jsou zváni při příležitosti Dnů otevřených dveří, Dne slabikáře apod. Cca 1 až 2 x ročně jsou veřejnosti nabízeny tvořivé dílny (např. práce s keramikou, pedigem, drátkování apod.) Ve spolupráci s Obcí Lično se škola podílí na akcích pro veřejnost, např. adventní jarmark či koncert.   Celkově je nutno zdůraznit, že většina rodičů má zájem o výchovu a vzdělávání svých dětí, činnost školy podporuje a s učiteli spolupracuje.

Významnou devízou je sehraný pracovní tým pedagogů i provozních zaměstnanců. Objem a kvalita práce dalece překračují rámec běžných povinností. Vzájemná vstřícnost, pochopení, ochota, společný zájem a  zapálení se pro určitý cíl jsou tím, co ovlivňuje image naší školy na veřejnosti. Příjemné prostředí vytváří pocit bezpečí, klidu a rodinné pohody. Dá se říci, že ve starobylé budově sídlí mladý duch.

Základní škola

Svátek

Svátek má Ferdinand

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
pátek 31. 5. déšť 19/9 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 18/9 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 20/8 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Když kvete bez, ať kvete i víno.

O naší škole

Základní škola je trojtřídní, s 1. - 5. ročníkem I. stupně ZŠ s kapacitou 50 žáků.  Do školy docházejí a dojíždějí děti z Lična a spádových obcí Ostašovice a Radostovice i žáčci jiných obcí podle zájmu.. Ve škole funguje školní družina a pracují zde i zájmové útvary, např. Zdravověda, Angličtina hrou a nově vznikající Skautík. PC učebna s 8 pracovišti je využívána jednak pro výuku informatiky, tak i v rámci aktivit ŠD.

Škola zajišťuje v rámci inkluze vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, podle požadavků zde pracují asistenti pedagoga jak v ZŠ, tak i v MŠ.